EnglishVietnamese

Phần mềm & công nghệ 4.0

PHẦN MỀM

YourTV với nhiều năm kinh nghiệm phát triển và triển khai phần mềm cho các nhà hàng khách sạn 4-5 sao.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng về chất lượng của phần mềm.

- YniStudio(AR-3D)

- yHotel

- yGolf